Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ150120

Thứ tư
15
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
2

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK040120TP

Thứ bảy
4
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
10
Tháng 1 - 2020
7N6Đ Đã khởi hành 9 người 11 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220120

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
8N7Đ Đã khởi hành 30 người 1 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220120PTSY

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
10N9Đ Đã khởi hành 12 người 19 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260120

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
8N7Đ 49.990.000 12 người 19 người Đặt tour
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280120

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
10N9Đ 59.990.000 13 người 11 người Đặt tour
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB070120BI

Thứ ba
7
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
6N5Đ Đầy chỗ 26 người 0 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB070120KD

Thứ ba
7
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
6N5Đ Đã khởi hành 20 người 1 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB090120BI

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
6N5Đ Đã khởi hành 8 người 13 người Đặt tour
10

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB250120KD

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 35.990.000 32 người 0 người Đặt tour
11

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260120TG

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 32.990.000 14 người 11 người Đặt tour
12

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270120EK

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 35.990.000 14 người 11 người Đặt tour
13

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280120BI

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ Gọi 27 người 0 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080120VJ

Thứ tư
8
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 22 người 3 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090120VJB4

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090120CI

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 12 người 13 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100120VNA

Thứ sáu
10
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
4N3Đ Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150120VJ

Thứ tư
15
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 24 người 1 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160120VJB4

Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220120VJ

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 23 người 2 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230120VJB4

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 13 người 12 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250120VJB4

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
5N4D 18.990.000 10 người 15 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250120VJTH

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 14 người 11 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250120BL

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 28 người 12 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260120BL

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 39 người 0 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270120CI

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4D 18.990.000 6 người 19 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270120EVA

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 39 người 3 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280120VJ

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
1
Tháng 2 - 2020
5N4D 18.990.000 8 người 17 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290120VJ

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4D 15.390.000 31 người 0 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300120VJB4

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
3
Tháng 2 - 2020
5N4D 14.590.000 24 người 1 người Đặt tour
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0901207C

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 17 người 3 người Đặt tour
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230120TW

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240120TW

Thứ sáu
24
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 23.990.000 37 người 3 người Đặt tour
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260120KE

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 25.490.000 31 người 0 người Đặt tour
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260120TW

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 23.990.000 25 người 0 người Đặt tour
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270120KE

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 22.290.000 23 người 8 người Đặt tour
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270120TW

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 22.990.000 27 người 0 người Đặt tour
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280120KE

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
4N4Đ 21.590.000 23 người 6 người Đặt tour
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2901207C

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4Đ 18.990.000 24 người 0 người Đặt tour
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290120VJ

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4Đ 20.990.000 27 người 0 người Đặt tour
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ3001207C

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
3
Tháng 2 - 2020
5N4Đ 16.490.000 23 người 1 người Đặt tour
42

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250120CX

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
4N3D 17.990.000 0 người 24 người Đặt tour
43

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK270120CX

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
4N3D 17.990.000 8 người 16 người Đặt tour
44

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US230120LM

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
8N7Đ Đã khởi hành 11 người 5 người Đặt tour
45

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US260120LM

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
8N7Đ 49.900.000 5 người 11 người Đặt tour
46

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG270120

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 49.990.000 3 người 8 người Đặt tour
47

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020120VJ3

Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
6
Tháng 1 - 2020
6N5Đ Đã khởi hành 2 người 18 người Đặt tour
48

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030120BL1

Thứ sáu
3
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
8
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
49

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030120BL6

Thứ sáu
3
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
8
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 0 người 29 người Đặt tour
50

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050120VJ6

Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
51

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050120VJ3

Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 19 người 1 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070120VJ3

Thứ ba
7
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
6N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
53

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080120BL1

Thứ tư
8
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
54

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080120BL6

Thứ tư
8
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
13
Tháng 6 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 29 người Đặt tour
55

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090220VJ3

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
56

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090120VJ3

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
57

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120120VJ3

Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
58

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130120BL6

Thứ hai
13
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
17
Tháng 1 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 29 người Đặt tour
59

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140120VJ3

Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
6N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160220VJ3

Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
21
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160120VJ3

Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
21
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170120BL1

Thứ sáu
17
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 6 người 18 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170120BL6

Thứ sáu
17
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
22
Tháng 6 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 29 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190120VJ3

Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Đã khởi hành 19 người 1 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220120BL1

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
6N5D Đầy chỗ 24 người 0 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220120BL6

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
27
Tháng 6 - 2020
5N4D Đã khởi hành 4 người 25 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230120VJ3

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
6N5D Đã khởi hành 19 người 1 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BK240120CZ

Thứ sáu
24
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
7N6D 19.990.000 6 người 14 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120TET

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 19.990.000 39 người 0 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120VJ3

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 20.990.000 21 người 0 người Đặt tour
71

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120HN

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N4D 16.990.000 23 người 0 người Đặt tour
72

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120HN1

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
73

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270120BL1

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
1
Tháng 2 - 2020
5N4D 17.990.000 19 người 5 người Đặt tour
74

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270120BL6

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 7 - 2020
5N4D 17.990.000 6 người 23 người Đặt tour
75

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290120BL1

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N4D 17.990.000 12 người 12 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290120BL6

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4D 17.990.000 0 người 29 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300120BL6

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
4
Tháng 2 - 2020
6N5D 17.490.000 0 người 20 người Đặt tour
78

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300120HN

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
3
Tháng 2 - 2020
5N3D 13.990.000 5 người 15 người Đặt tour
79

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310120BL6

Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
5
Tháng 2 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 29 người Đặt tour
80

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260120

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4D 38.990.000 14 người 2 người Đặt tour
81

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280120

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 49.990.000 17 người 0 người Đặt tour
82

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280120KD

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 29.241.500 15 người 0 người Đặt tour
83

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT040120

Thứ bảy
4
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
4
Tháng 1 - 2020
1 Ngày Đã khởi hành 22 người 21 người Đặt tour
84

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT110120

Thứ bảy
11
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
11
Tháng 1 - 2020
1 NGÀY Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
85

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT190120

Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
19/01/ Đã khởi hành 19 người 6 người Đặt tour
86

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ170120

Thứ sáu
17
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 1 - 2020
3N2D Đầy chỗ 3 người 0 người Đặt tour
87

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ270120DR

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
3n2đ 8.650.000 15 người 0 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB090220

Chủ nhật
9
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB160220

Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 2 người 23 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB230220

Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 5 người 20 người Đặt tour
4

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT230220

Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
2
Tháng 3 - 2020
8N7D 18.990.000 0 người 25 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ120220

Thứ tư
12
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ260220

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK080220TP

Thứ bảy
8
Tháng 2 - 2020
Thứ sáu
14
Tháng 2 - 2020
7N6D 16.990.000 10 người 10 người Đặt tour
8

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK220220TP

Thứ bảy
22
Tháng 2 - 2020
Thứ sáu
28
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB060220THT

Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 24.990.000 23 người 2 người Đặt tour
10

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB110220BI

Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 24.990.000 24 người 0 người Đặt tour
11

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB180220BI

Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 24.990.000 13 người 9 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070220VNA

Thứ sáu
7
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
4N3Đ 12.290.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120220VJ

Thứ tư
12
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
5N4D 12.390.000 21 người 4 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130220VJB4

Thứ năm
13
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
17
Tháng 2 - 2020
5N4D 11.390.000 8 người 17 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130220CI

Thứ năm
13
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
17
Tháng 2 - 2020
5N4D 11.990.000 3 người 22 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190220VJ

Thứ tư
19
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
5N4D 12.390.000 3 người 22 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200220VJB4

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
24
Tháng 2 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200220CI

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
24
Tháng 2 - 2020
5N4D 11.990.000 5 người 20 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210220VNA

Thứ sáu
21
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260220VJ

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270220VJB4

Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
2
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 2 người 23 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270220CI

Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
2
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
23

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260220TOP

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 1 người 28 người Đặt tour
24

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010220BL1

Thứ bảy
1
Tháng 2 - 2020
Thứ tư
5
Tháng 2 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
25

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010220BL6

Thứ bảy
1
Tháng 2 - 2020
Thứ tư
5
Tháng 2 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
26

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050220BL1

Thứ tư
5
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
10
Tháng 2 - 2020
6N4D Gọi 3 người 21 người Đặt tour
27

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050220BL6

Thứ tư
5
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
10
Tháng 2 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
28

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060220VJ3

Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 2 người 18 người Đặt tour
29

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100220BL1

Thứ hai
10
Tháng 2 - 2020
Thứ sáu
14
Tháng 2 - 2020
6N4D 11.490.000 2 người 22 người Đặt tour
30

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100220BL6

Thứ hai
10
Tháng 2 - 2020
Thứ sáu
14
Tháng 2 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
31

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110220VJ3

Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 1 người 19 người Đặt tour
32

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130220VJ3

Thứ năm
13
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 8 người 12 người Đặt tour
33

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140220BL1

Thứ sáu
14
Tháng 2 - 2020
Thứ tư
19
Tháng 2 - 2020
6N4D 11.490.000 22 người 2 người Đặt tour
34

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140220BL6

Thứ sáu
14
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
35

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180220VJ3

Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
36

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180220BL6

Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
6N5D 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
37

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270220BL6

Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
6N5D 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
38

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200220VJ3

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
39

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250220VJ3

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
40

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230220BL1

Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
6N4D 11.490.000 41 người 0 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230220BL6

Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
5N4D Gọi 0 người 29 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270220VJ3

Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270220BL1

Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
6N4D 12.990.000 0 người 24 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280220MU6

Thứ sáu
28
Tháng 2 - 2020
Thứ tư
4
Tháng 3 - 2020
6N5D 18.990.000 2 người 18 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB010320

Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB080320

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB150320

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 2 người 23 người Đặt tour
4

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT220320

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
8N7D 18.990.000 0 người 25 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ110320

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ250320

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK070320TP

Thứ bảy
7
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
8

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK210320TP

Thứ bảy
21
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB030320BI

Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 24.990.000 3 người 19 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040320VJ

Thứ tư
4
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050320VJB4

Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
9
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050320CI

Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
9
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060320VNA

Thứ sáu
6
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110320VJ

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120320VJB4

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
16
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120320CI

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
16
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130320VNA

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180320VJ

Thứ tư
18
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190320VJB4

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
23
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190320CI

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
23
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200320VNA

Thứ sáu
20
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250320VJ

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260320VJB4

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
30
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260320CI

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
30
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270320VNA

Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0403207C

Thứ tư
4
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050320TOP

Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
9
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1103207C

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120320TOP

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
16
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130320TW

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140320JJ

Thứ bảy
14
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 19.990.000 0 người 31 người Đặt tour
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180320TOP

Thứ tư
18
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190320TW

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
23
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210320JJ

Thứ bảy
21
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 20.990.000 2 người 22 người Đặt tour
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240320TOP

Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
Thứ bảy
28
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 29 người Đặt tour
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2503207C

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 3 người 21 người Đặt tour
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260320TW

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
30
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 15.690.000 0 người 31 người Đặt tour
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290320KE

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 20.490.000 0 người 26 người Đặt tour
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2903207C

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 13.990.000 24 người 0 người Đặt tour
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290320TW

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 15.690.000 0 người 29 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010320VJ3

Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030320VJ3

Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030320BL1

Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
6N4D 14.490.000 0 người 24 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030320BL6

Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
6N5D 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
45

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050320VJ3

Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
46

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080320VJ3

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
47

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080320BL1

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 24 người Đặt tour
48

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080320BL6

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 29 người Đặt tour
49

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100320VJ3

Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
50

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120320VJ3

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
51

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120320BL1

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
6N4D 14.490.000 0 người 24 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120320BL6

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
6N5D 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
53

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130320MMU4

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ tư
18
Tháng 3 - 2020
6N6Đ 19.990.000 2 người 18 người Đặt tour
54

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150320MU6

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
20
Tháng 3 - 2020
6N5D 18.990.000 0 người 20 người Đặt tour
55

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150320VJ3

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
56

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170320VJ3

Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
57

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170320BL1

Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
6N4D 14.490.000 0 người 24 người Đặt tour
58

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170320BL6

Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
6N5D 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
59

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190320VJ3

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220320MU6

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
6N5D 18.990.000 0 người 20 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220320VJ3

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220320BL1

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 24 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220320BL6

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 29 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240320VJ3

Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260320VJ3

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
6N5D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260320BL1

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
6N4D 14.490.000 0 người 24 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260320BL6

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
6N5D 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290320VJ3

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310320VJ3

Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
6N5D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310320BL1

Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
71

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC060320

Thứ sáu
6
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
5N4D 32.490.000 12 người 4 người Đặt tour
72

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240320

Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 40.490.000 6 người 10 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB140420BI

Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
2

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210420BI

Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
3

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280420BI

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 31.990.000 0 người 22 người Đặt tour
4

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070420SY

Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
Thứ sáu
10
Tháng 4 - 2020
3N3Đ 10.990.000 30 người 0 người Đặt tour
5

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080420SY

Thứ tư
8
Tháng 4 - 2020
Thứ bảy
11
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 10.990.000 30 người 0 người Đặt tour
6

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080420CISY

Thứ tư
8
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 40 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090420SY

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090420SY6

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
3N3Đ 10.990.000 30 người 0 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100420HAN

Thứ sáu
10
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160420SY

Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170420HAN

Thứ sáu
17
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260420SY

Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 30 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290420VNA

Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
5N4D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
14

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030420KE

Thứ sáu
3
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 20.490.000 0 người 29 người Đặt tour
15

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290420OZ

Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
5N4Đ 22.990.000 0 người 19 người Đặt tour
16

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG300420

Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
Thứ tư
6
Tháng 5 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 20 người Đặt tour
17

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020420BL1

Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
6N4D Gọi 0 người 24 người Đặt tour
18

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050420BL1

Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
19

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050420BL6

Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
20

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070420BL1

Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
21

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090420BL1

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
22

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120420BL1

Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
23

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120420BL6

Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
24

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140420BL1

Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
25

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160420BL1

Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
26

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190420BL1

Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
27

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190420BL6

Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
28

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210420BL1

Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
29

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230420BL1

Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
30

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260420BL1

Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
31

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260420BL6

Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
32

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280420BL1

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
33

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300420BL1

Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
34

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280420

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6 Gọi 0 người 25 người Đặt tour
35

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280420JQ

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB050520BI

Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
2

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120520BI

Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
3

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG280520

Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
Thứ tư
3
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 49.990.000 0 người 26 người Đặt tour
4

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030520BL1

Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
5

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030520BL6

Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
6

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050520BL1

Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
7

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070520BL1

Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
8

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100520BL1

Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
9

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100520BL6

Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
10

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120520BL1

Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
11

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140520BL1

Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
19
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
12

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170520BL1

Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
13

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170520BL6

Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
14

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190520BL1

Thứ ba
19
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
15

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210520BL1

Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
16

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240520BL1

Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
17

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240520BL6

Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
18

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260520BL1

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
19

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280520BL1

Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
2
Tháng 6 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
20

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310520BL1

Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
21

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260520

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
22

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260520JQ

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB020620BI

Thứ ba
2
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
2

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB300620BI

Thứ ba
30
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
3

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG040620

Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
10
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
4

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG110620

Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
17
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
5

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG180620

Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
24
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
6

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG250620

Thứ năm
25
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
1
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
7

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020620BL1

Thứ ba
2
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
8

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040620BL1

Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
9
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
9

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070620BL1

Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
10

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110620BL1

Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
16
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
11

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140620BL1

Chủ nhật
14
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
12

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160620BL1

Thứ ba
16
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
21
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
13

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180620BL1

Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
23
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
14

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210620BL1

Chủ nhật
21
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
25
Tháng 6 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
15

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230620BL1

Thứ ba
23
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
28
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
16

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120620

Thứ sáu
12
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
16
Tháng 6 - 2020
5 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
17

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300620

Thứ ba
30
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp