Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB011219

Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
7N6D Đã khởi hành 5 người 20 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB081219

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB141219

Thứ bảy
14
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 11 người 9 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB221219

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 2 người 23 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB291219

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
7N6Đ 19.990.000 3 người 22 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ041219

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ181219

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 2 người 17 người Đặt tour
8

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ211219CX

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4D 15.050.000 0 người 24 người Đặt tour
9

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ281219CX

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.050.000 0 người 24 người Đặt tour
10

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK071219TP

Thứ bảy
7
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 10 người 10 người Đặt tour
11

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK211219TP

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 10 người 10 người Đặt tour
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031219

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
8N7Đ Đã khởi hành 17 người 15 người Đặt tour
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH081219

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
10N9Đ Đã khởi hành 0 người 32 người Đặt tour
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH191219TNK

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
9N8Đ 29.990.000 4 người 21 người Đặt tour
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH251219

Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
3
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 56.990.000 20 người 12 người Đặt tour
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH261219

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
8N7Đ 44.990.000 20 người 12 người Đặt tour
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH281219

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 63.990.000 0 người 20 người Đặt tour
18

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB041219KD

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
6N5Đ Đầy chỗ 4 người 0 người Đặt tour
19

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB171219BI

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 24.990.000 9 người 17 người Đặt tour
20

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB221219THT

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 22.990.000 12 người 9 người Đặt tour
21

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB241219BI

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
6N5Đ Gọi 6 người 20 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041219VJ

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 15 người 10 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041219EVA

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 30 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051219VJB4

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 14 người 11 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051219EVA

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 16 người 14 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061219CI

Thứ sáu
6
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA071219EVA

Thứ bảy
7
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 30 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA111219VJ

Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 5 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219VJB4

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219CI

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219EVA

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 30 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131219VNA

Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141219EVA

Thứ bảy
14
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181219VJ

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 24 người 1 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219VJB4

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 25 người 0 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219CI

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 6 người 20 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219EVA

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.290.000 25 người 5 người Đặt tour
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211219EVA

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251219VJ

Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 14 người 11 người Đặt tour
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA261219EVA

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
30
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.290.000 31 người 0 người Đặt tour
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271219VNA

Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
4N3Đ 11.690.000 0 người 25 người Đặt tour
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281219CI

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4D 11.990.000 6 người 20 người Đặt tour
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ041219TW

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 29 người Đặt tour
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ041219JJ

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 0 người 31 người Đặt tour
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0512197C

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 1 người 23 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071219VJ

Thứ bảy
7
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 13 người 11 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101219TOP

Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
14
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 7 người 22 người Đặt tour
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1212197C

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 22 người 2 người Đặt tour
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ121219TW

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 6 người Đặt tour
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141219VJ

Thứ bảy
14
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 14 người 10 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171219TW

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 14.490.000 27 người 2 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ181219TOP

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 13.990.000 18 người 11 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201219TOP

Thứ sáu
20
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 14.690.000 14 người 10 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211219VJ

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.990.000 22 người 2 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2412197C

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 16.990.000 19 người 5 người Đặt tour
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281219VJ

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 16.990.000 2 người 22 người Đặt tour
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2812197C

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 16.990.000 13 người 11 người Đặt tour
58

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK051219VJ

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
59

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK121219VJ

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
60

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK191219VJ

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
61

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US211219LM

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
8N7Đ 45.900.000 2 người 14 người Đặt tour
62

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US301219LM

Thứ hai
30
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
6
Tháng 1 - 2020
8N7Đ 45.900.000 0 người 16 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031219VJ

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ041219CTC

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 8 người 12 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219VJ

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219VJ3

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
4N3D Đầy chỗ 22 người 0 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219HN

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N3D Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ6

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ3

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D Đã khởi hành 4 người 15 người Đặt tour
71

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219CTC

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
72

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219HN

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
6N4D Đã khởi hành 19 người 1 người Đặt tour
73

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101219VJ

Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
74

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ111219CTC

Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 1 người 19 người Đặt tour
75

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219VJ

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219VJ3

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219HN

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N3D Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
78

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131219MU

Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 18.990.000 23 người 0 người Đặt tour
79

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ6

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 5 người 19 người Đặt tour
80

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
81

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ3

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
82

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219HN

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
20
Tháng 12 - 2019
6N4D 10.990.000 0 người 20 người Đặt tour
83

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171219VJ

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
84

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ181219CTC

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.990.000 3 người 17 người Đặt tour
85

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219VJ

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
86

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219VJ3

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
87

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219HN

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N3D 9.990.000 2 người 18 người Đặt tour
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219VJ6

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219VJ

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 7 người 12 người Đặt tour
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219VJ3

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 14 người 5 người Đặt tour
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219CTC

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.990.000 0 người 20 người Đặt tour
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219HN

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
6N4D 10.990.000 0 người 20 người Đặt tour
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241219VJ

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
6N4D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ251219CTC

Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
30
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.990.000 5 người 15 người Đặt tour
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261219VJ

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261219VJ3

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261219HN

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
30
Tháng 12 - 2019
5N3D 9.990.000 0 người 20 người Đặt tour
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271219

Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
6N5D 19.990.000 11 người 10 người Đặt tour
99

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291219VJ6

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
100

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291219VJ

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
101

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291219VJ3

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.990.000 2 người 17 người Đặt tour
102

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311219VJ

Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
6N5D 16.990.000 0 người 19 người Đặt tour
103

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC031219JQ

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 8 người 5 người Đặt tour
104

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC311219

Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 48.990.000 20 người 0 người Đặt tour
105

TOUR NHA TRANG

Mã lịch tour: NT061219

Thứ sáu
6
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
2N2d Đầy chỗ 92 người 0 người Đặt tour
106

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ061219

Thứ sáu
6
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
3N2Đ Đã khởi hành 0 người 18 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ010120

Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ150120

Thứ tư
15
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
3

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK040120TP

Thứ bảy
4
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
10
Tháng 1 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220120

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
8N7Đ 48.990.000 12 người 19 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220120PTSY

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 59.990.000 8 người 23 người Đặt tour
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260120

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
8N7Đ 49.990.000 3 người 28 người Đặt tour
7

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280120

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
10N9Đ 59.990.000 8 người 16 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB070120BI

Thứ ba
7
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
6N5Đ Gọi 37 người 0 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB250120KD

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 35.990.000 32 người 0 người Đặt tour
10

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260120TG

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 32.990.000 14 người 11 người Đặt tour
11

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270120EK

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 35.990.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280120BI

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ Gọi 4 người 12 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080120VJ

Thứ tư
8
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
5N4D 11.290.000 5 người 20 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090120VJB4

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 1 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100120VNA

Thứ sáu
10
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
4N3Đ 11.690.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150120VJ

Thứ tư
15
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
5N4D 12.990.000 14 người 11 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160120VJB4

Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 1 - 2020
5N4D 14.590.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220120VJ

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
5N4D 13.990.000 12 người 13 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230120VJB4

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
5N4D 14.590.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250120VJ

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
5N4D 18.990.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250120VJTH

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 0 người 25 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250120BL

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 18 người 22 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260120BL

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4D 19.990.000 25 người 5 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270120CI

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4D 18.990.000 2 người 23 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280120VJ

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ bảy
1
Tháng 2 - 2020
5N4D 18.990.000 2 người 23 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290120VJ

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4D 15.390.000 6 người 19 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300120VJB4

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
3
Tháng 2 - 2020
5N4D 14.590.000 0 người 25 người Đặt tour
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230120TW

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 21.490.000 0 người 24 người Đặt tour
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240120TW

Thứ sáu
24
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 23.990.000 0 người 20 người Đặt tour
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260120KE

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 25.490.000 35 người 0 người Đặt tour
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260120TW

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 23.990.000 25 người 0 người Đặt tour
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270120KE

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 22.290.000 17 người 14 người Đặt tour
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270120TW

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 22.990.000 21 người 3 người Đặt tour
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280120KE

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
4N4Đ 21.590.000 13 người 16 người Đặt tour
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2901207C

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4Đ 18.990.000 2 người 22 người Đặt tour
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290120VJ

Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
5N4Đ 20.990.000 0 người 24 người Đặt tour
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ3001207C

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
3
Tháng 2 - 2020
5N4Đ 16.490.000 15 người 9 người Đặt tour
38

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250120CX

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
4N3D 17.990.000 0 người 24 người Đặt tour
39

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK270120CX

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
4N3D 17.990.000 2 người 22 người Đặt tour
40

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US230120LM

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
8N7Đ 49.900.000 2 người 14 người Đặt tour
41

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US260120LM

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
8N7Đ 49.900.000 0 người 16 người Đặt tour
42

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG270120

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 49.990.000 3 người 8 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020120VJ3

Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
6
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 14.990.000 3 người 17 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050120VJ6

Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 13.990.000 7 người 13 người Đặt tour
45

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050120VJ3

Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
46

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070120VJ3

Thứ ba
7
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
6N4Đ 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
47

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090220VJ3

Thứ năm
9
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 12.990.000 0 người 20 người Đặt tour
48

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120120VJ3

Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
49

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140120VJ3

Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
6N4Đ 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
50

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160220VJ3

Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
21
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 12.990.000 0 người 20 người Đặt tour
51

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160120VJ3

Thứ năm
16
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
21
Tháng 1 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190120VJ3

Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
53

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220120BL1

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
6N5D 15.990.000 9 người 15 người Đặt tour
54

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230120VJ3

Thứ năm
23
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
6N5D 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
55

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BK240120CZ

Thứ sáu
24
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
7N6D 19.990.000 6 người 14 người Đặt tour
56

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120TET

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 19.990.000 36 người 0 người Đặt tour
57

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120VJ3

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 20.990.000 8 người 12 người Đặt tour
58

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260120HN

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
6N4D 16.990.000 7 người 13 người Đặt tour
59

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300120VJ6

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
4
Tháng 2 - 2020
6N5D 17.490.000 0 người 20 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300120HN

Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
Thứ hai
3
Tháng 2 - 2020
5N3D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
61

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260120

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4D 38.990.000 15 người 1 người Đặt tour
62

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280120

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 49.990.000 4 người 12 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB090220

Chủ nhật
9
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB160220

Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB230220

Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ120220

Thứ tư
12
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ260220

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK220220TP

Thứ bảy
22
Tháng 2 - 2020
Thứ sáu
28
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB060220THT

Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 24.990.000 15 người 10 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB110220BI

Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 24.990.000 3 người 19 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB180220BI

Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070220VNA

Thứ sáu
7
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
4N3Đ 12.290.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120220VJ

Thứ tư
12
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130220VJB4

Thứ năm
13
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
17
Tháng 2 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190220VJ

Thứ tư
19
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200220VJB4

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
24
Tháng 2 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210220VNA

Thứ sáu
21
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260220VJ

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270220VJB4

Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
Thứ hai
2
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260220TOP

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
19

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060220VJ3

Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
20

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110220VJ3

Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
21

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130220VJ3

Thứ năm
13
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
22

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180220VJ3

Thứ ba
18
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
23

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200220VJ3

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
24

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250220VJ3

Thứ năm
20
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
25

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270220VJ3

Thứ năm
27
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
6N5D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
26

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280220MU6

Thứ sáu
28
Tháng 2 - 2020
Thứ tư
4
Tháng 3 - 2020
6N5D 18.990.000 0 người 20 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB010320

Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB080320

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB150320

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ110320

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ250320

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK070320TP

Thứ bảy
7
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK210320TP

Thứ bảy
21
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB030320BI

Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040320VJ

Thứ tư
4
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050320VJB4

Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
9
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060320VNA

Thứ sáu
6
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110320VJ

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120320VJB4

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
16
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130320VNA

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180320VJ

Thứ tư
18
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190320VJB4

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
23
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200320VNA

Thứ sáu
20
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250320VJ

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260320VJB4

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
30
Tháng 3 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270320VNA

Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0403207C

Thứ tư
4
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
22

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1103207C

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
23

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130320TW

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
24

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190320TW

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ hai
23
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2503207C

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290320KE

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 20.490.000 0 người 26 người Đặt tour
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2903207C

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
28

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010320VJ3

Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
29

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030320VJ3

Thứ ba
3
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
30

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050320VJ3

Thứ năm
5
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
31

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080320VJ3

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
32

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100320VJ3

Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
33

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120320VJ3

Thứ năm
12
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
34

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130320MMU4

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ tư
18
Tháng 3 - 2020
6N6Đ 19.990.000 0 người 20 người Đặt tour
35

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150320MU6

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
20
Tháng 3 - 2020
6N5D 18.990.000 0 người 20 người Đặt tour
36

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150320VJ3

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
37

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170320VJ3

Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
38

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190320VJ3

Thứ năm
19
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
39

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220320MU6

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
6N5D 18.990.000 0 người 20 người Đặt tour
40

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220320VJ3

Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240320VJ3

Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260320VJ3

Thứ năm
26
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
6N5D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290320VJ3

Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 20 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310320VJ3

Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
6N5D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
45

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC060320

Thứ sáu
6
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
5N4D 32.490.000 1 người 15 người Đặt tour
46

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240320

Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 40.490.000 2 người 14 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB140420BI

Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
2

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210420BI

Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
3

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280420BI

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 31.990.000 0 người 22 người Đặt tour
4

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030420KE

Thứ sáu
3
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 20.490.000 0 người 29 người Đặt tour
5

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290420OZ

Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
5N4Đ 22.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280420

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6 Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280420JQ

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB050520BI

Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
2

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120520BI

Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
3

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260520

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
4

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260520JQ

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp