Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

BÁCH HÓA VÀNG

Mã lịch tour: BHV010720ARA

Thứ sáu
3
Tháng 7 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 7 - 2020
1N1D Đã khởi hành 0 người 1000 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH110720

Thứ bảy
11
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
8N7D Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160720

Thứ năm
16
Tháng 7 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
8N7Đ 47.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220720

Thứ tư
22
Tháng 7 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 7 - 2020
8N7D 57.490.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250720

Thứ bảy
25
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
1
Tháng 8 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
6

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG020720

Thứ năm
2
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
8
Tháng 7 - 2020
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
7

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG090720

Thứ năm
9
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
15
Tháng 7 - 2020
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
8

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG160720

Thứ năm
16
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
22
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 51.990.000 0 người 26 người Đặt tour
9

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG230720

Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 26 người Đặt tour
10

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG300720

Thứ năm
30
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
5
Tháng 8 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 26 người Đặt tour
11

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140720

Thứ ba
14
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
5 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
12

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280720

Thứ ba
28
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 8 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
13

TOUR BÌNH BA

Mã lịch tour: BB150720KD

Thứ tư
15
Tháng 7 - 2020
Thứ sáu
17
Tháng 7 - 2020
2N2D 1.700.000 17 người 3 người Đặt tour
14

TOUR CÔN ĐẢO

Mã lịch tour: CD030720

Thứ sáu
3
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
2N2Đ Đã khởi hành 4 người 6 người Đặt tour
15

TOUR CÔN ĐẢO

Mã lịch tour: CD040720

Thứ bảy
4
Tháng 7 - 2020
Thứ hai
6
Tháng 7 - 2020
2N2Đ Đầy chỗ 10 người 0 người Đặt tour
16

TOUR CÔN ĐẢO

Mã lịch tour: CD100720

Thứ sáu
10
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 7 - 2020
3N2Đ Đầy chỗ 8 người 0 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀ LẠT

Mã lịch tour: DL230720KD

Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
25
Tháng 7 - 2020
3N2Đ 3.399.000 36 người 0 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀ LẠT

Mã lịch tour: DL230720

Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 7 - 2020
4N3D 4.490.000 40 người 5 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN100720

Thứ sáu
10
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 7 - 2020
3N2D Đầy chỗ 23 người 0 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN110720

Thứ bảy
11
Tháng 7 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 7 - 2020
4N3D Đầy chỗ 5 người 0 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN150720

Thứ tư
15
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
4N3Đ 2.850.000 2 người 0 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN170720

Thứ sáu
17
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 7 - 2020
3N2D 3.990.000 21 người 0 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN170720VJ

Thứ sáu
17
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 7 - 2020
3N2D 4.990.000 12 người 0 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN180720

Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
22
Tháng 7 - 2020
5N4Đ 8.550.000 13 người 0 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN240720

Thứ sáu
24
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 7 - 2020
3N2D 4.900.000 20 người 0 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN240720ĐR

Thứ sáu
24
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 7 - 2020
2N2Đ 1.990.000 31 người 0 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN310720

Thứ sáu
31
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 8 - 2020
3N2D 4.590.000 13 người 7 người Đặt tour
28

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB220720

Thứ tư
22
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 7 - 2020
5N4Đ 7.488.000 0 người 40 người Đặt tour
29

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT120720

Chủ nhật
12
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 7 - 2020
1 NGÀY 600.000 12 người 0 người Đặt tour
30

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT180720

Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 7 - 2020
2N1Đ 2.350.000 31 người 0 người Đặt tour
31

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT180720LE16

Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 7 - 2020
2N1Đ 2.350.000 16 người 0 người Đặt tour
32

TOUR NAM DU

Mã lịch tour: ND030720

Thứ sáu
3
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
2N2D Đã khởi hành 10 người 3 người Đặt tour
33

TOUR NAM DU

Mã lịch tour: ND300720

Thứ năm
30
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 8 - 2020
3N3Đ Gọi 23 người 0 người Đặt tour
34

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ030720

Thứ sáu
3
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
3N2D Đã khởi hành 14 người 6 người Đặt tour
35

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ100720

Thứ sáu
10
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 7 - 2020
3N2D Đầy chỗ 18 người 0 người Đặt tour
36

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ170720

Thứ sáu
17
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 7 - 2020
3N2D 4.590.000 2 người 1 người Đặt tour
37

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ230720

Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
25
Tháng 7 - 2020
3N2D 4.790.000 26 người 0 người Đặt tour
38

TOUR TRONG NƯỚC

Mã lịch tour: TN030720

Thứ sáu
3
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
3N2D Đầy chỗ 5 người 0 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080820

Thứ bảy
8
Tháng 8 - 2020
Thứ bảy
15
Tháng 8 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200820

Thứ năm
20
Tháng 8 - 2020
Thứ năm
27
Tháng 8 - 2020
8N7Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240820

Thứ hai
24
Tháng 8 - 2020
Thứ hai
31
Tháng 8 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250820

Thứ ba
25
Tháng 8 - 2020
Thứ năm
3
Tháng 9 - 2020
8N7D 57.490.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG060820

Thứ năm
6
Tháng 8 - 2020
Thứ tư
12
Tháng 8 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 26 người Đặt tour
6

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG270820

Thứ năm
27
Tháng 8 - 2020
Thứ tư
2
Tháng 9 - 2020
7N6Đ 49.990.000 0 người 26 người Đặt tour
7

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC040820

Thứ ba
4
Tháng 8 - 2020
Chủ nhật
9
Tháng 8 - 2020
6N5Đ 40.490.000 2 người 14 người Đặt tour
8

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC180820

Thứ ba
18
Tháng 8 - 2020
Thứ sáu
21
Tháng 8 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN070820

Thứ sáu
7
Tháng 8 - 2020
Chủ nhật
9
Tháng 8 - 2020
3n2d 4.990.000 3 người 17 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120920

Thứ bảy
12
Tháng 9 - 2020
Thứ bảy
19
Tháng 9 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160920

Thứ tư
16
Tháng 9 - 2020
Thứ sáu
25
Tháng 9 - 2020
8N7D 55.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240920

Thứ năm
24
Tháng 9 - 2020
Thứ năm
1
Tháng 10 - 2020
8N7Đ 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC010920

Thứ ba
1
Tháng 9 - 2020
Chủ nhật
6
Tháng 9 - 2020
6 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
5

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC180920

Thứ sáu
18
Tháng 9 - 2020
Thứ ba
22
Tháng 9 - 2020
5 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
6

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC290920

Thứ ba
29
Tháng 9 - 2020
Chủ nhật
4
Tháng 10 - 2020
6 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN110920

Thứ sáu
11
Tháng 9 - 2020
Chủ nhật
13
Tháng 9 - 2020
3N2D 3.990.000 0 người 18 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH101020

Thứ bảy
10
Tháng 10 - 2020
Thứ bảy
17
Tháng 10 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH141020

Thứ tư
14
Tháng 10 - 2020
Thứ sáu
23
Tháng 10 - 2020
8N7D 55.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241020

Thứ bảy
24
Tháng 10 - 2020
Thứ bảy
31
Tháng 10 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH291020

Thứ năm
29
Tháng 10 - 2020
Thứ năm
5
Tháng 11 - 2020
8N7Đ 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141020VJ

Thứ tư
14
Tháng 10 - 2020
Chủ nhật
18
Tháng 10 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 25 người Đặt tour
6

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA151020VJTH

Thứ năm
15
Tháng 10 - 2020
Thứ hai
19
Tháng 10 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211020VJ

Thứ tư
21
Tháng 10 - 2020
Chủ nhật
25
Tháng 10 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 25 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA221020VJTH

Thứ năm
22
Tháng 10 - 2020
Thứ hai
26
Tháng 10 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281020VJ

Thứ tư
28
Tháng 10 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 11 - 2020
5N4D 12.990.000 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA291020VJTH

Thứ năm
29
Tháng 10 - 2020
Thứ hai
2
Tháng 11 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC091020

Thứ sáu
9
Tháng 10 - 2020
Thứ ba
13
Tháng 10 - 2020
5 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
12

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC201020

Thứ ba
20
Tháng 10 - 2020
Chủ nhật
25
Tháng 10 - 2020
6 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041120VJ

Thứ tư
4
Tháng 11 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 11 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051120VJTH

Thứ năm
5
Tháng 11 - 2020
Thứ hai
9
Tháng 11 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA111120VJ

Thứ tư
11
Tháng 11 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 11 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121120VJTH

Thứ năm
12
Tháng 11 - 2020
Thứ hai
16
Tháng 11 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181120VJ

Thứ tư
18
Tháng 11 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 11 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
6

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191120VJTH

Thứ năm
19
Tháng 11 - 2020
Thứ hai
23
Tháng 11 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251120VJ

Thứ tư
25
Tháng 11 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 11 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA261120VJTH

Thứ năm
26
Tháng 11 - 2020
Thứ hai
30
Tháng 11 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
9

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC101120JQ

Thứ ba
10
Tháng 11 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 11 - 2020
6N5Đ 40.990.000 0 người 16 người Đặt tour
10

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC271120

Thứ sáu
27
Tháng 11 - 2020
Thứ ba
1
Tháng 12 - 2020
5N4D 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241220

Thứ năm
24
Tháng 12 - 2020
Thứ năm
31
Tháng 12 - 2020
8N7Đ 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171220BL1

Thứ năm
17
Tháng 12 - 2020
Thứ ba
22
Tháng 12 - 2020
6N5D 13.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201220VJ3

Chủ nhật
20
Tháng 12 - 2020
Thứ năm
24
Tháng 12 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
4

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221220BL1

Thứ ba
22
Tháng 12 - 2020
Chủ nhật
27
Tháng 12 - 2020
6N5D 13.990.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221220VJ3

Thứ ba
22
Tháng 12 - 2020
Chủ nhật
27
Tháng 12 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
6

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241220VJ3

Thứ năm
24
Tháng 12 - 2020
Thứ ba
29
Tháng 12 - 2020
6N5D 15.490.000 0 người 20 người Đặt tour
7

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271220BL1

Chủ nhật
27
Tháng 12 - 2020
Thứ năm
31
Tháng 12 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 25 người Đặt tour
8

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271220VJ3

Chủ nhật
27
Tháng 12 - 2020
Thứ năm
31
Tháng 12 - 2020
5N4Đ 13.990.000 0 người 20 người Đặt tour
9

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311220BL1

Thứ năm
31
Tháng 12 - 2020
Thứ ba
5
Tháng 1 - 2021
6N5D 13.990.000 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC041220JQ

Thứ sáu
4
Tháng 12 - 2020
Thứ ba
8
Tháng 12 - 2020
5N4D 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
11

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC151220JQ

Thứ ba
15
Tháng 12 - 2020
Chủ nhật
20
Tháng 12 - 2020
6N5Đ 40.990.000 0 người 16 người Đặt tour
12

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC291220

Thứ ba
29
Tháng 12 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 1 - 2021
6N5Đ 45.990.000 4 người 12 người Đặt tour
13

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC291220JQ

Thứ ba
29
Tháng 12 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 1 - 2021
6N5Đ 45.990.000 0 người 16 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp