Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB051019CZ

Thứ bảy
5
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 2 người 24 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB061019

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 21 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB121019CZ

Thứ bảy
12
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 7 người 19 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB131019

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 21 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB191019CZ

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 19 người 7 người Đặt tour
6

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB201019

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.490.000 16 người 5 người Đặt tour
7

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB211019CZ

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6D 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
8

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB261019CZ

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.990.000 20 người 6 người Đặt tour
9

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB271019

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.490.000 0 người 21 người Đặt tour
10

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH151019CX

Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
7N6D 18.990.000 16 người 19 người Đặt tour
11

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH221019CX

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6D 18.990.000 15 người 20 người Đặt tour
12

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH291019CX

Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 10 người 25 người Đặt tour
13

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ091019

Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
14

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ231019

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
15

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ261019CX

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
30
Tháng 10 - 2019
5N4D 15.690.000 0 người 19 người Đặt tour
16

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK111019TP

Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
6N6D Đã khởi hành 0 người 21 người Đặt tour
17

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK181019TP

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
6N6D 15.990.000 8 người 13 người Đặt tour
18

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK261019QC

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 40.490.000 12 người 1 người Đặt tour
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031019

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
8N7Đ Đã khởi hành 4 người 27 người Đặt tour
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH101019

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
10N9Đ Đã khởi hành 20 người 11 người Đặt tour
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH171019

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
8N7Đ 43.990.000 11 người 20 người Đặt tour
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241019

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 53.990.000 7 người 24 người Đặt tour
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH261019

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 63.990.000 9 người 11 người Đặt tour
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH311019

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
8N7Đ 43.990.000 23 người 8 người Đặt tour
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB081019BI

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 15 người 7 người Đặt tour
26

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB221019BI

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 24.990.000 9 người 13 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021019VJ

Thứ tư
2
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 24 người 1 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021019EVA

Thứ tư
2
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
5 Đã khởi hành 16 người 14 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA031019VJB4

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 18 người 7 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA031019CI

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 1 người 25 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051019VNA

Thứ bảy
5
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
4N3Đ Đã khởi hành 12 người 13 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA091019VJ

Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 2 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA101019VJB4

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 22 người 3 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA101019EVA

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 27 người 3 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA101019KD

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 28 người 2 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121019EVA

Thứ bảy
12
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
16
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 27 người 3 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA161019VJ

Thứ tư
16
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 11.290.000 25 người 0 người Đặt tour
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA171019VJB4

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA171019CI

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.990.000 4 người 22 người Đặt tour
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA171019EVA

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.290.000 24 người 6 người Đặt tour
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181019VNA

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
4N3Đ Gọi 29 người 0 người Đặt tour
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191019EVA

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.290.000 35 người 0 người Đặt tour
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA231019VJ

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 11.290.000 11 người 14 người Đặt tour
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA241019VJB4

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 10.390.000 16 người 9 người Đặt tour
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA241019EVA

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.290.000 8 người 22 người Đặt tour
46

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA241019TM

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 30.990.000 10 người 1 người Đặt tour
47

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251019CI

Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
48

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA261019EVA

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
30
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.290.000 11 người 19 người Đặt tour
49

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA311019VJB4

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
50

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA311019EVA

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 35 người 0 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031019TOP

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 19 người 11 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091019TW

Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 30 người 0 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101019TOP

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 12 người 17 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ111019TW

Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 25 người 10 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131019TW

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 30 người 10 người Đặt tour
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141019JJ

Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
6N5Đ Đầy chỗ 37 người 0 người Đặt tour
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141019TOP

Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 30 người 1 người Đặt tour
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171019TOP

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 36 người 6 người Đặt tour
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1710197C

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 23 người 1 người Đặt tour
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ191019TW

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 29 người 0 người Đặt tour
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1910197C

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 29 người 0 người Đặt tour
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201019TW

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 35 người 0 người Đặt tour
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2010197C

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 22 người 2 người Đặt tour
64

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201019TOP

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 15 người 9 người Đặt tour
65

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2110197C

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 20 người 4 người Đặt tour
66

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211019KD

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 24 người 0 người Đặt tour
67

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221019TW

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 34 người 0 người Đặt tour
68

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2210197C

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 20 người 4 người Đặt tour
69

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231019TOP

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.990.000 20 người 11 người Đặt tour
70

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251019TW

Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 32 người 0 người Đặt tour
71

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2710197C

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 23 người 1 người Đặt tour
72

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ271019TW

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 29 người 2 người Đặt tour
73

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2810197C

Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 6 người 18 người Đặt tour
74

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281019TW

Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 33 người 0 người Đặt tour
75

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ301019TW

Thứ tư
30
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 33 người 0 người Đặt tour
76

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ301019TOP

Thứ tư
30
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt tour
77

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ311019TW

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 18 người 14 người Đặt tour
78

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK031019VJ

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
79

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK101019VJ

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
80

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK171019VJ

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
81

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK241019VJ

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
82

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK311019VJ

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
83

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US191019

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 39.990.000 5 người 25 người Đặt tour
84

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US201019

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4D 39.990.000 2 người 14 người Đặt tour
85

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US231019BĐ

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
10Đ9N 56.400.000 2 người 0 người Đặt tour
86

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US231019LTĐT

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
10Đ9N 78.500.000 1 người 0 người Đặt tour
87

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG031019

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
88

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG101019

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
16
Tháng 10 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 6 người 20 người Đặt tour
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031019VJ6

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 2 người 17 người Đặt tour
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031019VJ

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 7 người 12 người Đặt tour
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031019VJ3

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 11 người 8 người Đặt tour
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ061019VJ6

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 6 người 18 người Đặt tour
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ061019VJ

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 17 người 2 người Đặt tour
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ061019VJ3

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 8 người 11 người Đặt tour
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081019VJ6

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 2 người 17 người Đặt tour
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081019VJ

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081019VJ3

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 10 người 9 người Đặt tour
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101019VJ6

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 2 người 17 người Đặt tour
99

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101019VJ

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
100

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101019MU4

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
6N5D Đã khởi hành 19 người 2 người Đặt tour
101

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131019VJ6

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 4 người 20 người Đặt tour
102

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131019VJ

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4D Đầy chỗ 20 người 0 người Đặt tour
103

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131019VJ3

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4D Đã khởi hành 4 người 15 người Đặt tour
104

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151019VJ6

Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 11 người 8 người Đặt tour
105

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019VJ6

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 11 người 8 người Đặt tour
106

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019VJ

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 8 người 11 người Đặt tour
107

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019MU

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 19.990.000 8 người 13 người Đặt tour
108

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019VJ3

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 22 người 0 người Đặt tour
109

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ181019LG

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N5D 18.490.000 0 người 19 người Đặt tour
110

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201019VJ

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 24 người 0 người Đặt tour
111

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201019VJ3

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 15 người 4 người Đặt tour
112

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221019VJ6

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 42 người 0 người Đặt tour
113

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241019VJ

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 3 người 16 người Đặt tour
114

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241019VJ6

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
115

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019VJ6

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4D 13.990.000 6 người 18 người Đặt tour
116

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019VJ

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 38 người 0 người Đặt tour
117

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019MU

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
6N5D 19.990.000 21 người 0 người Đặt tour
118

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019VJ3

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
119

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BK281019TD

Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
6N5D 28.990.000 21 người 0 người Đặt tour
120

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311019VJ

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
121

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311019VJ3

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
122

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC181019

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 31.990.000 19 người 0 người Đặt tour
123

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC291019

Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
6N5Đ 40.490.000 22 người 0 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB171119

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB241119

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH051119CX

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 4 người 31 người Đặt tour
4

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH191119CX

Thứ ba
19
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 2 người 33 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ061119

Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ201119

Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 1 người 18 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK021119TP

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
8

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK161119TP

Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
Thứ sáu
22
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071119

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 55.990.000 19 người 12 người Đặt tour
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH081119

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 55.990.000 7 người 13 người Đặt tour
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH141119

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Thứ bảy
23
Tháng 11 - 2019
8N7Đ 43.990.000 7 người 24 người Đặt tour
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH211119TNK

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Thứ sáu
29
Tháng 11 - 2019
9N8Đ 29.990.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241119

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
10N9Đ 63.990.000 3 người 17 người Đặt tour
14

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB051119

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
6N5 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
15

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB191119

Thứ ba
19
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
6N5 24.990.000 17 người 5 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA011119VNA

Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
4N3Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021119CI

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 6 người 20 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021119EVA

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 10 người 20 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061119VJ

Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA071119VJB4

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA071119EVA

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA081119VNA

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA081119CI

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA091119EVA

Thứ bảy
9
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131119VJ

Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 11.290.000 2 người 23 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141119VJB4

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 25 người 0 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141119EVA

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA161119CI

Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA161119EVA

Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201119VJ

Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 11.290.000 2 người 23 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211119VJB4

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA221119CI

Thứ sáu
22
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: D221119EVA

Thứ sáu
22
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271119VJ

Thứ tư
27
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281119VJB4

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: D281119EVA

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: D301119EVA

Thứ bảy
30
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021119VJ

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 46 người 0 người Đặt tour
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021119TW

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 30 người 4 người Đặt tour
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031119JJ

Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
6N5Đ 21.990.000 19 người 10 người Đặt tour
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ051119TOP

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.990.000 0 người 39 người Đặt tour
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ061119TW

Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 19 người 12 người Đặt tour
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ081119TOP

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.990.000 5 người 36 người Đặt tour
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091119VJ

Thứ bảy
9
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 6 người 18 người Đặt tour
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091119TW

Thứ bảy
9
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 5 người 16 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1011197C

Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1411197C

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141119TW

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 14.490.000 0 người 31 người Đặt tour
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161119VJ

Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 7 người 17 người Đặt tour
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2111197C

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 3 người 21 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221119TW

Thứ sáu
22
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 14.490.000 0 người 31 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231119VJ

Thứ bảy
23
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2811197C

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ291119TW

Thứ sáu
29
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 14.490.000 0 người 31 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ301119VJ

Thứ bảy
30
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
56

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK071119VJ

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
57

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK141119VJ

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.290.000 0 người 19 người Đặt tour
58

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK211119VJ

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
59

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK281119VJ

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011119CTC

Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.990.000 2 người 18 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031119VJ6

Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031119VJ3

Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 8 người 11 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051119VJ

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071119VJ

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071119VJ3

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081119MU4

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
6N5D 19.990.000 19 người 2 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101119VJ6

Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121119VJ

Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ141119VJ3

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171119VJ6

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
71

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171119VJ

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
72

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171119VJ3

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
73

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191119VJ

Thứ ba
19
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
74

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211119VJ

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
75

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211119VJ3

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221119MU4

Thứ sáu
22
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 11 - 2019
6N5D 19.990.000 6 người 15 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241119VJ6

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
78

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241119VJ

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
79

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241119VJ3

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
80

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261119VJ

Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
81

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ281119VJ

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
82

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ281119VJ3

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
83

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC251119

Thứ hai
25
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 40.490.000 0 người 16 người Đặt tour
84

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC261119

Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 40.990.000 3 người 13 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB081219

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB221219

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB291219

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
7N6Đ 19.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ041219

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ181219

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ211219CX

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4D 15.050.000 0 người 24 người Đặt tour
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ281219CX

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.050.000 0 người 24 người Đặt tour
8

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK071219TP

Thứ bảy
7
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
9

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK211219TP

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031219

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
8N7Đ 42.990.000 0 người 32 người Đặt tour
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH081219

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
10N9Đ 54.990.000 0 người 32 người Đặt tour
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH191219TNK

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
9N8Đ 29.990.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH251219

Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
Thứ sáu
3
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 56.990.000 0 người 32 người Đặt tour
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH261219

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
8N7Đ 44.990.000 0 người 32 người Đặt tour
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH281219

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 63.990.000 0 người 20 người Đặt tour
16

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB171219BI

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 26 người Đặt tour
17

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB241219BI

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
6N5Đ Gọi 0 người 26 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041219VJ

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051219VJB4

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061219CI

Thứ sáu
6
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA111219VJ

Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219VJB4

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219CI

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131219VNA

Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181219VJ

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219VJB4

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219CI

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251219VJ

Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271219VNA

Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
4N3Đ 11.690.000 0 người 25 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281219CI

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ041219TW

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0512197C

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071219VJ

Thứ bảy
7
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1212197C

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ121219TW

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141219VJ

Thứ bảy
14
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171219TW

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 14.490.000 0 người 29 người Đặt tour
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211219VJ

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2412197C

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281219VJ

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2812197C

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
42

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK051219VJ

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
43

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK121219VJ

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
44

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK191219VJ

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
45

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011219VJ6

Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
46

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011219VJ

Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
47

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011219VJ3

Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
48

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031219VJ

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
49

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219VJ

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
50

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219VJ3

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
51

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ6

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
53

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ3

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
54

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101219VJ

Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
55

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219VJ

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
56

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219VJ3

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
57

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ6

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
58

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
59

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ3

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171219VJ

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219VJ

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219VJ3

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219VJ6

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219VJ

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221219VJ3

Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 5 người 14 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241219VJ

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
6N4D 15.990.000 3 người 16 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261219VJ

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261219VJ3

Thứ năm
26
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271219

Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
6N5D 19.990.000 2 người 19 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291219VJ6

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
71

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291219VJ

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
72

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291219VJ3

Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
73

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311219VJ

Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
6N5D 16.990.000 0 người 19 người Đặt tour
74

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC031219JQ

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 39.990.000 2 người 11 người Đặt tour
75

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC311219

Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
6N5Đ 48.990.000 0 người 16 người Đặt tour
76

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ061219

Thứ sáu
6
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
3N2Đ 4.990.000 0 người 18 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ010120

Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ150120

Thứ tư
15
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 1 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
3

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK040120TP

Thứ bảy
4
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
10
Tháng 1 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200120

Thứ hai
20
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 59.990.000 0 người 31 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220120

Thứ tư
22
Tháng 1 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 1 - 2020
8N7Đ 48.990.000 0 người 31 người Đặt tour
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260120

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
8N7Đ 49.990.000 0 người 31 người Đặt tour
7

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280120

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
6
Tháng 2 - 2020
10N9Đ 59.990.000 0 người 24 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB070120BI

Thứ ba
7
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 1 - 2020
6N5Đ Gọi 21 người 5 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280120BI

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ Gọi 0 người 16 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100120VNA

Thứ sáu
10
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 1 - 2020
4N3Đ 11.690.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260120KE

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
5N4Đ Gọi 0 người 24 người Đặt tour
12

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270120KE

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 22.290.000 0 người 31 người Đặt tour
13

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280120KE

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
4N4Đ 21.590.000 0 người 29 người Đặt tour
14

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250120CX

Thứ bảy
25
Tháng 1 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
4N3D 17.990.000 0 người 24 người Đặt tour
15

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK270120CX

Thứ hai
27
Tháng 1 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 1 - 2020
4N3D 17.990.000 0 người 24 người Đặt tour
16

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260120

Chủ nhật
26
Tháng 1 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 1 - 2020
5N4D 38.990.000 0 người 16 người Đặt tour
17

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280120

Thứ ba
28
Tháng 1 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 2 - 2020
6N5Đ 49.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB090220

Chủ nhật
9
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB160220

Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB230220

Chủ nhật
23
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ120220

Thứ tư
12
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
16
Tháng 2 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ260220

Thứ tư
26
Tháng 2 - 2020
Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK220220TP

Thứ bảy
22
Tháng 2 - 2020
Thứ sáu
28
Tháng 2 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070220VNA

Thứ sáu
7
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
11
Tháng 2 - 2020
4N3Đ 12.290.000 0 người 25 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210220VNA

Thứ sáu
21
Tháng 2 - 2020
Thứ ba
25
Tháng 2 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB010320

Chủ nhật
1
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB080320

Chủ nhật
8
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB150320

Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
22
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ110320

Thứ tư
11
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
15
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ250320

Thứ tư
25
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK070320TP

Thứ bảy
7
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK210320TP

Thứ bảy
21
Tháng 3 - 2020
Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
7N6Đ 17.990.000 0 người 20 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060320VNA

Thứ sáu
6
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130320VNA

Thứ sáu
13
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
17
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200320VNA

Thứ sáu
20
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270320VNA

Thứ sáu
27
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
31
Tháng 3 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC060320

Thứ sáu
6
Tháng 3 - 2020
Thứ ba
10
Tháng 3 - 2020
5N4D 32.490.000 0 người 16 người Đặt tour
13

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240320

Thứ ba
24
Tháng 3 - 2020
Chủ nhật
29
Tháng 3 - 2020
6N5Đ 40.490.000 0 người 16 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp