Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050624

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4D 17.490.000 (Đã khởi hành)
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ130624

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4D 17.990.000 (Đã khởi hành)
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ270624

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4D 17.990.000
4

TOUR ANH QUỐC

Mã lịch tour: ANH280624

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 07/07/2024

10N9Đ 98.990.000
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN270624IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 02/07/2024

7N7Đ 26.990.000
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN260624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 01/07/2024

6N5Đ 18.990.000
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA060624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 09/06/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đã khởi hành)
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 11/06/2024

4N3Đ 11.990.000 (Đã khởi hành)
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA130624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 16/06/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đã khởi hành)
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 18/06/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đã khởi hành)
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 23/06/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đầy chỗ)
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 25/06/2024

4N3Đ 11.690.000
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 30/06/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đầy chỗ)
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 02/07/2024

4N3Đ 12.190.000
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA060624

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 09/06/2024

4N3Đ 4.990.000 (Đã khởi hành)
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA130624

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 16/06/2024

4n3d 4.990.000 (Đã khởi hành)
17

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CLAO170624

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 17/06/2024

Về: 21/06/2024

4n3d Gọi
18

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA200624

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 23/06/2024

4N3Đ 4.990.000
19

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA270624

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 30/06/2024

4N3Đ 4.990.000
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 16/06/2024

11N10Đ 68.990.000 (Đã khởi hành)
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100624PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 10/06/2024

Về: 20/06/2024

11N8Đ 72.990.000 (Đã khởi hành)
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH130624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 23/06/2024

11N10Đ 72.990.000 (Đã khởi hành)
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170624BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 17/06/2024

Về: 27/06/2024

11N10Đ 99.990.000
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 27/06/2024

10n8đ 61.990.000
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250624DA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 06/07/2024

12N11Đ 88.990.000
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 07/07/2024

11N10Đ 72.990.000
27

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT290624

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 04/07/2024

6N5Đ 33.990.000
28

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120624EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4D 28.990.000 (Đã khởi hành)
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260624EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4D 27.990.000
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 13.390.000 (Đã khởi hành)
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 10/06/2024

5N4Đ 13.590.000 (Đã khởi hành)
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120624CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 14.490.000 (Đã khởi hành)
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4Đ 11.390.000 (Đã khởi hành)
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190624CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 13.990.000
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 12.990.000
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 12.990.000
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 11.990.000 (Đầy chỗ)
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260624CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 14.490.000
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 12.990.000
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4Đ 12.990.000
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4Đ 12.990.000
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đã khởi hành)
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 11/06/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110624BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 16/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đã khởi hành)
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 18/06/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180624BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 23/06/2024

6N5Đ 16.990.000
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 13.990.000
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 25/06/2024

6N5Đ 18.990.000
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 25/06/2024

5N4Đ 14.990.000
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250624BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 30/06/2024

6N5Đ 17.390.000
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 14.990.000
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 02/07/2024

6N5Đ 18.990.000
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 02/07/2024

5N4Đ 14.990.000
59

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK070624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 10/06/2024

4N3D 13.990.000 (Đã khởi hành)
60

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK080624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 11/06/2024

4N3D 16.990.000 (Đã khởi hành)
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK150624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 18/06/2024

4N3D 15.990.000 (Đã khởi hành)
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK210624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 24/06/2024

4N3D 15.990.000 (Đầy chỗ)
63

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK220624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 25/06/2024

4N3D 16.990.000
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 02/07/2024

4N3D 16.990.000
65

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO050624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 11.490.000 (Đã khởi hành)
66

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO190624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 11.990.000
67

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO260624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4D 11.990.000
68

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS040624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 08/06/2024

5N4D 11.990.000 (Đã khởi hành)
69

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS050624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 11.990.000 (Đã khởi hành)
70

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080624KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5D Gọi (Đã khởi hành)
71

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS120624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 11.990.000 (Đã khởi hành)
72

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS130624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4D 13.290.000 (Đã khởi hành)
73

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS190624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 11.990.000
74

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS260624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 11.990.000
75

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4D 13.290.000
76

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US180624BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 24/06/2024

7N6Đ 59.990.000
77

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US220624BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 30/06/2024

9N8Đ 69.990.000
78

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US240624BD

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 24/06/2024

Về: 03/07/2024

10N9Đ 89.990.000
79

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US240624LT

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 24/06/2024

Về: 08/07/2024

15N14Đ 119.900.000
80

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US250624BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 01/07/2024

7N6Đ 59.990.000
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH040624VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 09/06/2024

6N5Đ 35.888.000 (Đã khởi hành)
82

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050624-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 23.888.000 (Đã khởi hành)
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH110624-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 16/06/2024

6N5Đ 35.888.000 (Đã khởi hành)
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120624-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 23.888.000 (Đã khởi hành)
85

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140624-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 19/06/2024

6N5Đ 27.888.000 (Đã khởi hành)
86

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH180624-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 23/06/2024

6N5Đ 33.888.000
87

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH190624-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 25.888.000
88

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH200624-VN5

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 28.888.000
89

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH280624-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 03/07/2024

6N5Đ 28.888.000
90

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI060624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 08/06/2024

3N2Đ 10.690.000 (Đã khởi hành)
91

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI140624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 16/06/2024

3N2Đ 10.690.000 (Đã khởi hành)
92

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI210624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 23/06/2024

3N2Đ 10.690.000
93

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI280624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 30/06/2024

3N2Đ 10.690.000
94

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI080624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5Đ 13.590.000 (Đã khởi hành)
95

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI150624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 20/06/2024

6N5Đ 13.590.000 (Đã khởi hành)
96

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI220624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 27/06/2024

6N5Đ 13.590.000
97

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI290624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 04/07/2024

6N5Đ 13.590.000
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH020624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 02/06/2024

Về: 06/06/2024

5N4D 7.390.000 (Đã khởi hành)
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 08/06/2024

5N4Đ 8.390.000 (Đã khởi hành)
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH050624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 7.990.000 (Đã khởi hành)
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 10/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060624-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 09/06/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đã khởi hành)
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 10/06/2024

5N4D 8.390.000 (Đã khởi hành)
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 11/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 12/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 09/06/2024

Về: 13/06/2024

5N4D 7.390.000 (Đã khởi hành)
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 15/06/2024

5N4Đ 8.390.000 (Đã khởi hành)
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4Đ 8.390.000 (Đã khởi hành)
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 18/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 19/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/06/2024

Về: 20/06/2024

5N4D 7.390.000 (Đã khởi hành)
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 22/06/2024

5N4Đ 8.390.000
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 7.390.000
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 7.390.000
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200624-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 23/06/2024

4N3Đ 9.990.000
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 8.390.000
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 25/06/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đầy chỗ)
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 26/06/2024

5N4Đ 7.390.000
121

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/06/2024

Về: 27/06/2024

5N4D 7.390.000
122

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 29/06/2024

5N4Đ 8.390.000
123

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 7.390.000
124

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4Đ 7.390.000
125

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4Đ 8.390.000
126

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 02/07/2024

5N4Đ 7.390.000
127

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 03/07/2024

5N4Đ 7.390.000
128

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300624-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/06/2024

Về: 04/07/2024

5N4D 7.390.000
129

TOUR THỔ NHỈ KỲ

Mã lịch tour: TO060624

Hãng bay: Turkmenistan Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 12/06/2024

7N6Đ 39.900.000 (Đã khởi hành)
130

TOUR THỔ NHỈ KỲ

Mã lịch tour: TO200624

Hãng bay: Turkmenistan Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 26/06/2024

7N6Đ 39.900.000
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020624NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/06/2024

Về: 06/06/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 09/06/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG040624TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 08/06/2024

5N4Đ 15.490.000 (Đã khởi hành)
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG040624VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 08/06/2024

5N4Đ 15.490.000 (Đã khởi hành)
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050624TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 10/06/2024

5N4D 14.990.000 (Đã khởi hành)
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060624LG1

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060624LG2

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG060624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG060624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070624TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 11/06/2024

5N4D 15.490.000 (Đã khởi hành)
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080624LG1

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080624LG2

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG080624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG080624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH080624CZ

Hãng bay: China  Souther Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 15/06/2024

7N6D 22.990.000 (Đã khởi hành)
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090624NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/06/2024

Về: 13/06/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
150

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110624CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 17/06/2024

6N6Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
151

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120624TC

Hãng bay: Shenzhen Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 16/06/2024

6N5Đ 20.990.000 (Đã khởi hành)
152

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 16/06/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
153

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG110624TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 15/06/2024

5N4Đ 15.490.000 (Đã khởi hành)
154

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG110624VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 15/06/2024

5N4Đ 15.490.000 (Đã khởi hành)
155

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120624TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
156

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
157

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130624LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
158

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
159

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG130624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
160

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG130624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
161

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150624BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 21/06/2024

7N6Đ 23.990.000 (Đã khởi hành)
162

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 20/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
163

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG150624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 20/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
164

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG150624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 20/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
165

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160624NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/06/2024

Về: 20/06/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
166

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 23/06/2024

6N5Đ 15.990.000
167

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG180624TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 22/06/2024

5N4Đ 15.490.000
168

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG180624VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 22/06/2024

5N4Đ 15.490.000
169

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190624TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4D 15.990.000
170

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 25/06/2024

6N5Đ 15.990.000
171

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 25/06/2024

6N5Đ 16.990.000
172

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG200624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 25/06/2024

6N5Đ 16.990.000
173

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG200624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 25/06/2024

6N5Đ 16.990.000
174

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210624LGVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 26/06/2024

6N5D 16.990.000
175

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210624TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 26/06/2024

5N4D 15.990.000
176

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 27/06/2024

6N5Đ 16.990.000
177

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG220624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 27/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đầy chỗ)
178

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG220624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 27/06/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đầy chỗ)
179

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230624NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 23/06/2024

Về: 27/06/2024

5N4Đ 14.990.000
180

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250624CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 01/07/2024

6N6Đ 16.490.000 (Đầy chỗ)
181

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260624TC

Hãng bay: Shenzhen Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 30/06/2024

6N5Đ 20.990.000
182

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 30/06/2024

6N5Đ 15.990.000
183

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG250624TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 29/06/2024

5N4Đ 15.490.000
184

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG250624VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 29/06/2024

5N4D 15.490.000 (Đầy chỗ)
185

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260624HN

Hãng bay: Hainan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

4N3D 11.990.000
186

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260624TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4D 15.990.000 (Đầy chỗ)
187

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270624NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 02/07/2024

6N5Đ 15.990.000
188

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270624LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 02/07/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đầy chỗ)
189

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG270624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 02/07/2024

6N5Đ 16.990.000
190

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG270624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 02/07/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đầy chỗ)
191

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 03/07/2024

6N5Đ 16.990.000
192

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290624LG1

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 04/07/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đầy chỗ)
193

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG290624TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 04/07/2024

6N5Đ 16.990.000
194

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG290624VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 04/07/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đầy chỗ)
195

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300624NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 30/06/2024

Về: 04/07/2024

5N4Đ 14.990.000
196

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300624CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 30/06/2024

Về: 05/07/2024

6N5Đ 16.990.000
197

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070624-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 13/06/2024

7N6Đ 39.990.000 (Đã khởi hành)
198

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140624-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 20/06/2024

7N6Đ 39.990.000 (Đã khởi hành)
199

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC200624JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 26/06/2024

7N6Đ 42.990.000
200

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300624-JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 30/06/2024

Về: 04/07/2024

5N4Đ 28.990.000
201

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN060624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 09/06/2024

4N3Đ 7.590.000 (Đã khởi hành)
202

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN130624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 16/06/2024

4N3Đ 7.590.000 (Đã khởi hành)
203

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN200624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 23/06/2024

4N3Đ 7.590.000
204

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN270624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 30/06/2024

4N3Đ 7.590.000
205

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB050624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 9.490.000 (Đã khởi hành)
206

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB100624KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 33 chỗ

Đi: 10/06/2024

Về: 14/06/2024

5n4d0 Gọi (Đã khởi hành)
207

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB120624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 9.490.000 (Đã khởi hành)
208

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB170624KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 35 chỗ

Đi: 17/06/2024

Về: 21/06/2024

5n4d Gọi
209

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB190624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 9.490.000
210

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB260624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 9.490.000
211

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ070624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 09/06/2024

3N2Đ 5.690.000 (Đã khởi hành)
212

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ140624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 16/06/2024

3N2Đ 5.690.000 (Đã khởi hành)
213

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ210624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 23/06/2024

3N2Đ 5.690.000
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

TOUR BHUTAN

Mã lịch tour: BHU120724

Hãng bay: Bhutan Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 15/07/2024

4N4Đ 55.990.000
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ160724CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 20/07/2024

5N4D 18.990.000
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ170724

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4D 18.990.000 (Đầy chỗ)
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240724

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4D 18.990.000
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN240724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 29/07/2024

6N5Đ 18.990.000
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN250724IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 01/08/2024

7N7Đ 26.990.000
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA040724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 07/07/2024

4N3Đ 12.190.000
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA060724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 09/07/2024

4N3Đ 12.190.000
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 14/07/2024

4N3Đ 12.190.000
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA130724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 16/07/2024

4N3Đ 12.190.000
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 21/07/2024

4N3Đ 12.190.000
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 23/07/2024

4N3Đ 12.190.000
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA250724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 28/07/2024

4N3Đ 12.190.000
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/07/2024

Về: 30/07/2024

4N3Đ 12.190.000
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA040724

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 07/07/2024

4N3Đ 4.990.000
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA110724

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 14/07/2024

4N3Đ 4.990.000
17

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA180724

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 21/07/2024

4N3Đ 4.990.000
18

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA250724

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 28/07/2024

4N3Đ 4.990.000
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH130724PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 23/07/2024

11N10Đ 78.990.000
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH150724TK3N

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 15/07/2024

Về: 25/07/2024

11N10Đ 78.990.000
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170724BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 27/07/2024

11N10D 101.990.000
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200724DA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 31/07/2024

12N11Đ 88.990.000
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200724NA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 31/07/2024

12N9Đ 99.990.000 (Đầy chỗ)
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240724-T5

Hãng bay: Turkmenistan Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 01/08/2024

9N7Đ 53.990.000
25

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT060724

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 09/07/2024

4N3Đ 23.990.000
26

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT120724Đ-N

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 16/07/2024

5N4Đ 32.990.000
27

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT130724

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 16/07/2024

4N3Đ 24.690.000 (Đầy chỗ)
28

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT260724Đ-N

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 30/07/2024

5N4Đ Gọi
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260724EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 30/07/2024

5N4Đ 29.990.000
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030724CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 14.490.000
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 12.990.000
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 08/07/2024

5N4Đ 12.990.000
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 08/07/2024

5N4Đ 12.990.000
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 13/07/2024

5N4Đ 12.990.000
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100724CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4Đ 14.490.000
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 15/07/2024

5N4Đ 12.990.000
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 16/07/2024

5N4Đ 12.990.000
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170724CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 14.490.000
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4D 12.990.000
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 22/07/2024

5N4Đ 12.990.000
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 12.990.000
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240724CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 14.490.000
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 12.990.000
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 29/07/2024

5N4Đ 12.990.000
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250724EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 29/07/2024

5N4Đ 12.990.000
46

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA310724CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 04/08/2024

5N4Đ 14.490.000
47

TOUR HẢI NAM

Mã lịch tour: TQ100724HN

Hãng bay: Hainan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

4N3D 11.990.000
48

TOUR HẢI NAM

Mã lịch tour: TQ240724HN

Hãng bay: Hainan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

4N3D 11.990.000
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 14.990.000
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040724BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 09/07/2024

6N5Đ 18.990.000
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/07/2024

Về: 09/07/2024

5N4Đ 14.990.000
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4Đ 14.990.000
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110724BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 16/07/2024

6N5Đ 18.990.000
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 16/07/2024

5N4Đ 14.990.000
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160724BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 21/07/2024

6N5Đ 17.390.000
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180724BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 23/07/2024

6N5Đ 18.990.000
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180724BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 23/07/2024

6N5Đ 17.390.000
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 19/07/2024

Về: 23/07/2024

5N4Đ 14.990.000
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 14.990.000
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250724BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đầy chỗ)
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250724BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 17.390.000
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 30/07/2024

5N4Đ 14.990.000
64

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300724BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 04/08/2024

6N5Đ 17.390.000
65

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ310724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 04/08/2024

5N4Đ 14.990.000
66

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK040724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 07/07/2024

4N3D 15.990.000
67

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK130724CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 16/07/2024

4N3D 17.490.000 (Đầy chỗ)
68

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK180724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 21/07/2024

4N3D 15.990.000
69

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200724CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 23/07/2024

4N3D 17.490.000
70

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO030724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 11.990.000
71

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO100724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4D 11.990.000
72

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO170724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 11.990.000
73

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO240724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4D 11.990.000
74

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO310724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 04/08/2024

5N4Đ 11.990.000
75

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS020724-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 02/07/2024

Về: 06/07/2024

5N4D 13.290.000
76

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS030724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 11.990.000
77

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4Đ 11.990.000
78

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110724-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 15/07/2024

5N4D 13.290.000
79

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS160724-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 20/07/2024

5N4D 13.290.000
80

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS170724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 11.990.000
81

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS240724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 11.990.000
82

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS250724-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 29/07/2024

5N4D 13.290.000
83

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS300724-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 03/08/2024

5N4D 13.290.000
84

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS310724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 04/08/2024

5N4Đ 11.990.000
85

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US010724

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 01/07/2024

Về: 07/07/2024

7N6Đ 59.900.000
86

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US090724

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 15/07/2024

7N6Đ 59.990.000
87

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US160724BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 22/07/2024

9N8Đ 69.990.000
88

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US280724BD

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 28/07/2024

Về: 06/08/2024

10N9Đ 89.990.000
89

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US280724-2B

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 28/07/2024

Về: 11/08/2024

15N14Đ 119.900.000
90

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG040724

Hãng bay: Turkmenistan Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 09/07/2024

6N5Đ 39.900.000
91

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH020724-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 02/07/2024

Về: 07/07/2024

6N5Đ 33.888.000
92

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH030724-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 23.888.000
93

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050724-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 05/07/2024

Về: 10/07/2024

6N5Đ 29.888.000
94

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100724-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4Đ 23.888.000
95

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120724-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 17/07/2024

6N5Đ 28.888.000
96

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH160724-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 21/07/2024

6N5Đ 35.888.000
97

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170724-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 25.888.000
98

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH180724-VN5

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 22/07/2024

5N4D 28.888.000
99

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240724-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 25.888.000
100

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH260724-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 31/07/2024

6N5Đ 29.888.000
101

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH300724-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 04/08/2024

6N5D 35.888.000
102

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI050724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 05/07/2024

Về: 07/07/2024

3N2Đ 10.690.000
103

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI120724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 14/07/2024

3N2Đ 10.690.000
104

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI190724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 19/07/2024

Về: 21/07/2024

3N2Đ 10.690.000
105

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI260724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 28/07/2024

3N2Đ 10.690.000
106

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI060724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 11/07/2024

6N5Đ 13.590.000
107

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI130724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 18/07/2024

6N5Đ 13.590.000
108

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI200724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 25/07/2024

6N5Đ 13.590.000
109

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI270724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/07/2024

Về: 01/08/2024

6N5Đ 13.590.000
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH020724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 02/07/2024

Về: 06/07/2024

5N4Đ 8.390.000
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH030724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 7.390.000
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 08/07/2024

5N4Đ 7.390.000
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040724-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 07/07/2024

4N3Đ 11.690.000
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 08/07/2024

5N4Đ 8.390.000
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH050724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 05/07/2024

Về: 09/07/2024

5N4D 7.390.000 (Đầy chỗ)
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 10/07/2024

5N4Đ 7.390.000
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/07/2024

Về: 11/07/2024

5N4D 7.390.000
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 13/07/2024

5N4Đ 8.390.000
119

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4Đ 7.390.000
120

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110724-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 14/07/2024

4N3Đ 11.690.000
121

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 15/07/2024

5N4Đ 8.390.000
122

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 15/07/2024

5N4D 7.390.000 (Đầy chỗ)
123

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/07/2024

Về: 16/07/2024

5N4D 7.390.000
124

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 17/07/2024

5N4Đ 7.390.000
125

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/07/2024

Về: 18/07/2024

5N4D 7.390.000
126

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 20/07/2024

5N4Đ 8.390.000
127

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 7.390.000
128

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 22/07/2024

5N4Đ 7.390.000
129

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180724-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 21/07/2024

4N3Đ 11.690.000 (Đầy chỗ)
130

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 22/07/2024

5N4Đ 8.390.000
131

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 19/07/2024

Về: 23/07/2024

5N4D 7.390.000 (Đầy chỗ)
132

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190724FD

Hãng bay: Air Asia

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 19/07/2024

Về: 23/07/2024

5N4D 7.990.000
133

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 24/07/2024

5N4Đ 7.390.000
134

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 21/07/2024

Về: 25/07/2024

5N4D 7.390.000
135

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 23/07/2024

Về: 27/07/2024

5N4Đ 8.390.000
136

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đầy chỗ)
137

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 29/07/2024

5N4Đ 7.390.000
138

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 29/07/2024

5N4Đ 8.390.000
139

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260724VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 30/07/2024

5N4D 9.990.000
140

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 27/07/2024

Về: 31/07/2024

5N4Đ 7.390.000
141

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 28/07/2024

Về: 01/08/2024

5N4D 7.390.000 (Đầy chỗ)
142

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300724VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 03/08/2024

5N4Đ 8.390.000 (Đầy chỗ)
143

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH310724-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 04/08/2024

5N4Đ 7.390.000
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 02/07/2024

Về: 06/07/2024

6N5Đ 15.990.000
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG020724TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 02/07/2024

Về: 06/07/2024

5N4Đ 19.990.000
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG020724VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 02/07/2024

Về: 06/07/2024

5N4Đ 19.990.000
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 08/07/2024

5N4D 15.990.000 (Đầy chỗ)
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 08/07/2024

6N5Đ 15.990.000
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040724LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 09/07/2024

6N5Đ 22.990.000
150

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG040724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 09/07/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đầy chỗ)
151

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG040724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 09/07/2024

6N5Đ 21.990.000
152

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 05/07/2024

Về: 10/07/2024

5N4D 15.990.000
153

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG060724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 11/07/2024

6N5Đ 21.990.000
154

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG060724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 11/07/2024

6N5Đ 21.990.000
155

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH060724CZ

Hãng bay: China  Souther Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 06/07/2024

Về: 13/07/2024

7N6D 15.990.000
156

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070724NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 07/07/2024

Về: 11/07/2024

5N4Đ 14.990.000
157

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070724LGVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 07/07/2024

Về: 12/07/2024

6N5D 18.390.000
158

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090724CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 15/07/2024

6N6Đ 17.990.000
159

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 13/07/2024

6N5Đ 16.990.000
160

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG090724TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 13/07/2024

5N4Đ 19.990.000
161

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG090724VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 09/07/2024

Về: 13/07/2024

5N4Đ 19.990.000
162

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 15/07/2024

5N4D 15.990.000
163

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 16/07/2024

6N5Đ 16.990.000
164

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG110724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 16/07/2024

6N5Đ 21.990.000
165

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG110724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 16/07/2024

6N5Đ 21.990.000
166

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130724LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 18/07/2024

6N5Đ 22.990.000
167

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG130724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 18/07/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đầy chỗ)
168

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG130724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 13/07/2024

Về: 18/07/2024

6N5Đ 21.990.000
169

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140724NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/07/2024

Về: 18/07/2024

5N4Đ 14.990.000
170

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 21/07/2024

6N5Đ 16.990.000
171

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG160724TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 20/07/2024

5N4Đ 19.990.000
172

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG160724VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 16/07/2024

Về: 20/07/2024

5N4Đ 19.990.000
173

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 22/07/2024

5N4D 15.990.000
174

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 23/07/2024

6N5Đ 16.990.000
175

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180724LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 23/07/2024

6N5Đ 22.990.000
176

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG180724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 23/07/2024

6N5Đ 21.990.000
177

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG180724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 23/07/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đầy chỗ)
178

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/07/2024

Về: 24/07/2024

5N4D 15.990.000
179

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200724LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 25/07/2024

6N5Đ 22.990.000
180

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG200724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 25/07/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đầy chỗ)
181

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG200724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/07/2024

Về: 25/07/2024

6N5Đ 21.990.000
182

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210724NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 21/07/2024

Về: 25/07/2024

5N4Đ 14.990.000
183

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230724CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 23/07/2024

Về: 29/07/2024

6N6Đ 17.990.000
184

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/07/2024

Về: 28/07/2024

6N5Đ 15.990.000
185

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG230724TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 23/07/2024

Về: 27/07/2024

5N4Đ 19.990.000
186

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG230724VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 23/07/2024

Về: 27/07/2024

5N4Đ 19.990.000
187

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 29/07/2024

5N4D 15.990.000
188

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 15.990.000
189

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250724LG2

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 22.990.000 (Đầy chỗ)
190

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250724LG1

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 22.990.000
191

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG250724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 21.990.000 (Đầy chỗ)
192

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG250724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 30/07/2024

6N5Đ 21.990.000
193

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260724LGVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 31/07/2024

6N5D 18.390.000 (Đầy chỗ)
194

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270724LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/07/2024

Về: 01/08/2024

6N5Đ 22.990.000 (Đầy chỗ)
195

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG270724TP6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/07/2024

Về: 01/08/2024

6N5Đ 21.990.000
196

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG270724VT6

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/07/2024

Về: 01/08/2024

6N5Đ 21.990.000
197

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280724NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 28/07/2024

Về: 02/08/2024

5N4Đ 15.990.000
198

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300724NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 04/08/2024

6N5Đ 15.990.000
199

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG300724TP5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 03/08/2024

5 19.990.000
200

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: LG300724VT5

Hãng bay: Ruili Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 30/07/2024

Về: 03/08/2024

5N4Đ 19.990.000
201

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310724TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 05/08/2024

5N4D 15.990.000
202

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC050724-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/07/2024

Về: 11/07/2024

7N6Đ 48.990.000
203

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110724JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 17/07/2024

7N6Đ 42.990.000
204

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140724-JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 14/07/2024

Về: 18/07/2024

5N4Đ 28.990.000
205

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC250724JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 31/07/2024

7N6Đ 42.990.000
206

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260724-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 26/07/2024

Về: 01/08/2024

7N6Đ 39.990.000
207

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN040724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 04/07/2024

Về: 07/07/2024

4N3Đ 7.590.000
208

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN110724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 11/07/2024

Về: 14/07/2024

4N3Đ 7.590.000 (Đầy chỗ)
209

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN180724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 18/07/2024

Về: 21/07/2024

4N3Đ 7.590.000
210

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN250724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 25/07/2024

Về: 28/07/2024

4N3Đ 7.590.000
211

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB030724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 03/07/2024

Về: 07/07/2024

5N4Đ 9.490.000
212

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB100724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 10/07/2024

Về: 14/07/2024

5N4Đ 9.490.000
213

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB170724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 17/07/2024

Về: 21/07/2024

5N4Đ 9.490.000
214

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB240724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 24/07/2024

Về: 28/07/2024

5N4Đ 9.490.000
215

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB310724

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 31/07/2024

Về: 04/08/2024

5N4Đ 9.490.000
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

TOUR BHUTAN

Mã lịch tour: BHU310824

Hãng bay: Bhutan Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 31/08/2024

Về: 03/09/2024

4N4Đ 57.990.000
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ140824

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 14/08/2024

Về: 18/08/2024

5N4D 18.990.000
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ210824

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 21/08/2024

Về: 25/08/2024

5N4D 18.990.000
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ280824

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 28/08/2024

Về: 01/09/2024

5N4D 18.990.000
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN280824

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 28/08/2024

Về: 01/09/2024

6N5Đ 19.990.000
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN290824IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/08/2024

Về: 05/09/2024

7N7Đ 28.990.000
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA010824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 01/08/2024

Về: 04/08/2024

4N3D 12.190.000
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA030824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/08/2024

Về: 06/08/2024

4N3D 12.190.000
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/08/2024

Về: 11/08/2024

4N3D 12.190.000
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA100824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/08/2024

Về: 13/08/2024

4N3D 12.190.000
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 15/08/2024

Về: 18/08/2024

4N3D 12.190.000
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA170824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 17/08/2024

Về: 20/08/2024

4N3D 12.190.000
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA310824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 31/08/2024

Về: 03/09/2024

4N3D 12.990.000
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100824PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 10/08/2024

Về: 20/08/2024

11N10Đ 84.990.000 (Đầy chỗ)
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH110824-4N

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/08/2024

Về: 21/08/2024

11N10Đ 74.990.000
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH190824DA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 19/08/2024

Về: 30/09/2024

12N11Đ 88.990.000
17

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT100824

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/08/2024

Về: 13/08/2024

4N3Đ 23.990.000
18

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT310824

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 31/08/2024

Về: 03/09/2024

4N3Đ 27.990.000
19

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB090824EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/08/2024

Về: 13/08/2024

5N4Đ 29.990.000
20

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB300824EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 30/08/2024

Về: 03/09/2024

5N4Đ 30.990.000
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA010824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 01/08/2024

Về: 05/08/2024

5N4Đ 12.990.000
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070824CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/08/2024

Về: 11/08/2024

5N4Đ 14.490.000
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/08/2024

Về: 12/08/2024

5N4Đ 12.390.000
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140824CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/08/2024

Về: 18/08/2024

5N4Đ 14.490.000
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 15/08/2024

Về: 19/08/2024

5N4Đ 12.390.000
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210824CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 21/08/2024

Về: 25/08/2024

5N4Đ 14.490.000
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/08/2024

Về: 26/08/2024

5N4Đ 12.390.000
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280824CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/08/2024

Về: 01/09/2024

5N4Đ 14.490.000
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290824VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/08/2024

Về: 02/09/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đầy chỗ)
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010824BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ